Nợ xấu là gì? Vì sao nợ xấu nhóm 3, nhóm 5 không vay được tiền?

Một trong những tiêu chí để xét duyệt hồ sơ vay tiền đó là nợ xấu. Vậy nợ xấu là gì? Vì sao thuộc các nhóm nợ xấu lại không vay được tiền? Bạn có nợ xấu hay không? Hiện nay đang có những nhóm nợ xấu nào?

Nợ xấu là gì?

Nợ xấu hay nợ khó đòi là các khoản nợ dưới chuẩn. Có thể quá hạn và bị nghi ngờ về khả năng trả nợ lẫn khả năng thu hồi vốn của chủ nợ. Nợ xấu gồm các khoản nợ quá hạn trả lãi và/hoặc gốc. Thời gian quá thường là ba tháng căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng để hạch toán các khoản vay vào các nhóm thích hợp.

Nói cách khác, nợ xấu hay nợ quá hạn là khoản nợ mà người đi vay (cá nhân hoặc doanh nghiệp) không thể trả cả gốc và lãi vào ngày đến hạn đã cam kết trong hợp đồng tín dụng.

Các nhóm nợ xấu

Trên hệ thống CIC – Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam. Khách hàng đi vay sẽ được xếp vào 1 trong 5 nhóm nợ sau đây:

Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn)

 • Các khoản nợ có khả năng thu hồi cả gốc và lãi đúng thời hạn.
 • Các khoản nợ trong hạn;
 • Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày (Khách hàng quá hạn từ 1 đến 10 ngày sẽ phải trả thêm lãi phạt quá hạn 150%)

Nhóm 2 (Nợ cần chú ý)

 • Các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày;
 • Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu.

Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn)

 • Các khoản nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày;
 • Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 30 ngày theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu;
 • Các khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng.

Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ mất vốn)

 • Các khoản nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày;
 • Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu;
 • Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai.

Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn)

 • Các khoản nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên;
 • Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;
 • Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai;
 • Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn.

Vì sao có nợ xấu lại không thể vay tiền?

Khi bạn có khoản nợ không thanh toán hoặc quá hạn thanh toán một thời gian dài. Hệ thống CIC sẽ ghi nhận và xếp loại bạn vào một trong 5 nhóm nợ xấu.

Khi bạn đăng kí vay tiền tại các tổ chức tín dụng. Họ sẽ kiểm tra lịch sử tín dụng của bạn trên CIC.

Nếu bạn có nợ xấu, có thể bạn sẽ bị từ chối khoản vay.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về CIC và cách kiểm tra nợ xấu cá nhân.

Tuỳ vào lịch sử tín dụng và tuỳ vào địa chỉ cho vay tiền, hồ sơ của bạn có thể đươc xét duyệt.

Nếu bạn thuộc các nhóm từ 3 đến 5, chắc chắn bạn không thể vay tiền tại các tổ chức tín dụng.

Trường hợp nhóm 2 bạn có thể được xem xét tuỳ trường hợp.

Nếu bạn kiểm tra CIC và kết quả cho thấy bạn không có nợ xấu. Hoặc nợ xấu thuộc nhóm 1 – nhóm 2. 

Và nếu bạn vẫn có nhu cầu vay tiêu dùng. Bạn vẫn có thể nhập yêu cầu vay vào form đăng kí online

1Fast sẽ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của bạn nhé.

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

1Fast – Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn!Trả lời